We hebben allemaal onze mond vol van een duurzame, volledig circulaire economie in 2050. En natuurlijk is daar in het Nationaal Programma Circulaire Economie landelijk beleid voor geformuleerd. Maar in bepaalde regio’s is men al langer met deze transitie bezig.

Tijdens deze bijeenkomst lieten een aantal sprekers zien wat er al gedaan wordt en wat de leden kunnen doen om meer circulariteit te stimuleren. Zowel de menukaart Afvalpreventie die vanuit het programma VANG-HHA gemeenten stimuleert om aan de slag te gaan met afvalpreventie kwam aan de orde, als ook de gereedschapskist met motivatie technieken waarmee men aan de slag kan. En tot slot werd de vertaling naar de praktijk gemaakt waarbij de deelnemers deelgenoot werden gemaakt van het project “Meppel deelt’ met tips vanuit de gemeentelijke praktijk.

Dit alles vond plaats tegen de achtergrond van de oudste en grootste bierbrouwerij van Noord Nederland. Zij namen de leden mee in hoe Grolsch werkt aan circulariteit en duurzaamheid. Uiteraard met een kijkje achter de schermen en een klein slokje als afsluiting.

Meer evenementen

  • Informatie-bijeenkomst keten-overeenkomst 1

  • VANG bestuurders-bijeenkomst 2024

  • Regio Zuid: Op bezoek bij Avri

  • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

  • StAA Jaarcongres 2024

  • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

  • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024

  • Week van de AfvalHelden 2024