De Afvalconferentie op 5 oktober 2022 in Utrecht had zijn focus op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV. De huidige UPV’s hebben de inzamelpercentages verhoogd, maar sluiten verder nog te weinig aan op de opgaven voor een circulaire economie. Ze stimuleren onvoldoende ecodesign, levensduurverlenging en ketensamenwerking.

“Toen begin deze eeuw de UPV werd geïntroduceerd, stond iedereen op de banken. Baanbrekend was het dat producenten verantwoordelijk werden voor de inzameling, sortering, recycling en verwerking van hun producten”, leidt dagvoorzitter Klaske Kruk, oprichter van Circularities, de conferentie in. “Ze hebben de inzamelpercentages verhoogd, recycling bevorderd en de financiële verantwoordelijkheid verschoven van gemeenten naar producenten.” Toch is de UPV niet zaligmakend. De UPV richt zich vooral op gescheiden ingezamelde stromen. En op dat terrein is het laaghangend fruit inmiddels wel geplukt. En we zullen hoger op de R-ladder moeten komen.
Tijdens de Afvalconferentie 2022 werden diverse stellingen over de UPV aan het publiek én panelleden voorgelegd:
 • Producenten moeten zich richten op het brede maatschappelijke vraagstuk van circulariteit in plaats van op de meest kostenefficiënte invulling van hun eigen UPV.
 • Het beleggen van ketenverantwoordelijkheid bij één partij doet geen recht aan de collectieve verantwoordelijkheid en complexiteit.
 • Als ketenpartners medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een UPV, moeten zij vooraf betrokken worden bij het opstellen van een UPV.
 • Er zou een onafhankelijk orgaan moeten komen om de verschillende grondstoffenstromen, die nu en in de toekomst onder UPV-wetgeving vallen, te coördineren.
 • In de huidige UPV’s zitten onvoldoende prikkels om circulariteit en eco-design te stimuleren.
 • In iedere UPV moet de doelstelling voor 100% circulair in 2050 uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie worden opgenomen.
 • De transitie naar een Circulaire Economie is net zo belangrijk als de klimaattransitie.
 • Producenten van stromen die nu nog geen UPV kennen, hebben geen idee wat ze te wachten staat.

Panelleden

 • Kiki Hagen

  D66

 • Steven van Eijck

  Stichting OPEN

 • Hester Klein Lankhorst

  Afvalfonds

 • Sjors Witjes

  Radboud Universiteit

 • Maarten Dubois

  Deloitte België

 • Ruben Dekker

  Ministerie I&W

 • Peter Koppert

  MODINT

 • Robert van Beek

  FME

 • Dirk van Deursen

  Koninklijke CBM

Gelukkig hebben we de foto's nog

Sponsoren

Voorgaande events

 • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

 • StAA Jaarcongres 2024

 • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

 • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024

 • Week van de AfvalHelden 2024

 • FuckUp Night Young NVRD

 • Regiobijeenkomst Noord

 • VANG Textielcongres 2024