Nederland is het enige land ter wereld waar elektronisch afval, na inzameling, voorgesorteerd wordt voordat het richting een verwerker gaat. Op die manier wordt elektronisch beter en hoogwaardiger gerecycled. Een van de 18 sorteerlocaties waar dat gebeurt, is Regionaal Sorteercentrum (RSC) Schiphol. NVRD lid Meerlanden werkt daar samen met Stichting OPEN/Wecycle aan het sorteren en demonteren van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (e-waste). Tijdens de regiobijeenkomst op 18 april mochten de leden van NVRD Regio West een kijkje nemen in het sorteercentrum.

De middag werd geopend door Marco Kortland die ons namens het bestuur van Regio West welkom heette op het RSC Schiphol. Na een korte update vanuit het NVRD-bureau over lopende ontwikkelingen was het woord aan Michèle Donck en Coen Teeuw van Stichting OPEN. Stichting OPEN geeft namens producenten van apparaten, lampen en batterijen in Nederland invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor deze producten. Zorgen voor een optimale inzameling na afdanking is daarbij erg belangrijk. Gemeenten spelen daarin een grote rol, aangezien de meeste apparaten via de gemeenten worden ingezameld. Ook zamelt men in via retail, bedrijven en het maatschappelijk inzamelkanaal.

Stichting OPEN is steeds op zoek naar verbetering van het inzamelsysteem. Over de inzameling via het gemeentelijk systeem merkte Stichting OPEN in dat kader het volgende op:

 • Wanneer een vaste route voor grof huishoudelijk restafval wordt gereden, kan dat leiden tot roof van waardevol e-waste. Partijen kunnen dan ‘vóór de grof huishoudelijk route uitrijden’;
 • Het invoeren van een diftar systeem helpt om te voorkomen dat waardevol e-waste in restafval terecht komt;
 • Stichting OPEN denkt graag mee over de inrichting van pop-up milieustraten;
 • Stichting OPEN ziet de container voor e-waste graag redelijk vooraan op de milieustraat staan om het inleveren van herbruikbare apparaten te stimuleren.

Op dit moment lopen er in Amersfoort en Zwolle pilots op het gebied van het inzamelen van elektronica voor hergebruik op de milieustraat. Bij deze pilots wordt onderzocht hoe elektrische apparaten, voordat ze in de inzamelbak belanden, uitgeselecteerd kunnen worden door milieustraatmedewerkers. Hierdoor kunnen werkende apparaten weer direct terug de kringloopwinkels in. De eerste resultaten hiervan worden deze zomer, na afloop van de pilot, verwacht.

We sloten de middag af met een rondleiding door het Regionaal Sorteercentrum Schiphol.

Gelukkig hebben we de foto's nog

Meer evenementen

 • VANG bestuurders-bijeenkomst 2024

 • Regio Zuid: Op bezoek bij Avri

 • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

 • StAA Jaarcongres 2024

 • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

 • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024

 • Week van de AfvalHelden 2024

 • FuckUp Night Young NVRD