Op 9 november organiseerde het NVRD bestuur regio Zuid een bijeenkomst in het T-huis in Tilburg. Ruim 50 leden waren aanwezig om naar verschillende gastsprekers te luisteren over het thema ‘Handhaving en afval’. Het werd een enerverende middag waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken werd belicht.

Piet van Oirschot trapte de middag af met een presentatie over de handhavingsacties en middelen die gemeente Tilburg de laatste jaren heeft ingezet om inwoners verder te stimuleren het afval goed gescheiden aan te bieden. Door het uitvoeren van intensieve controles op de inhoud van de aangeboden rolcontainers door medewerkers van de inzameldienst in samenwerking met BOA’s, heeft gemeente Tilburg ervoor gezorgd dat de hoeveelheid restafval effectief is gedaald. Maatregelen met ‘bestuurlijk lef’ zoals Piet zelf aangaf, aangezien het corrigeren van inwoners met ‘gele’ en ‘rode kaarten’ en het uiteindelijk beboeten van inwoners, politiek gezien vaak geen populaire middelen zijn.

Een mooi contrast met de aanpak van gemeente Tilburg was dan ook de bijdrage van gastspreker Kees Westrate. De wethouder van gemeente Borsele (Zeeland) presenteerde hoe deze gemeente in één proefdorp de inwoners juist op een positieve en coachende wijze gestimuleerd heeft om het afval beter te scheiden. Ook in deze gemeente worden de aangeboden containers structureel gecontroleerd op inhoud, maar in plaats van beboeten worden de inwoners voorzien van nadere tips om het (nog) scheiden van het afval nog beter te doen. Middelen die Borsele daarvoor inzet zijn (positieve) kaarten aan de container: “het kan nog beter”, informerende brieven en de inzet van afvalcoaches die inwoners voorzien van tips. Een proef met een mooi resultaat, die gemeente Borsele dan ook overweegt om nader uit te breiden in de andere dorpen. Op het gebied van het totale VANG- resultaat gaf wethouder Weststrate toe aanvullende maatregelen te moeten treffen om hieraan te kunnen voldoen omdat gemeente Borsele nog een hoog aantal kilo’s restafval per inwoner heeft.

Ook hebben we deze middag mogen luisteren naar Esther van de Pol en Ties Koenders. Deze twee trainees van de NVRD gaven een toelichting op de eerste resultaten van hun onderzoek naar handhaving van textielcontainers. Waardevolle informatie, nu er o.a. ook vorm moet worden gegeven aan de UPV voor textiel. Hun verhaal nodigde uit tot een leuk en levendig diaoloog tussen gemeenten en textielinzamelaars.

Dat intergemeentelijke samenwerking op het gebied van handhaving nog de nodige uitdagingen met zich meebrengt, bleek uit de presentatie van Martin Suijkerbuik van Saver uit Roosendaal. Saver voert in opdracht van gemeenten binnen de regio Noord Brabant handhavingsactiviteiten uit, specifiek op het gebied van afval. Martin gaf aan wat er goed gaat, maar presenteerde ook een opsomming waar kansen tot verbetering liggen. Door een open gesprek te voeren met de aanwezigen in de zaal, kreeg hij adviezen ten aanzien van de uitvoeringsdilemma’s. Dit zorgde voor een mooie afsluiting van een leuke en leerzame middag.

Het regiobestuur Zuid dankt alle aanwezigen voor hun komst en actieve deelname.

Meer evenementen

  • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

  • StAA Jaarcongres 2024

  • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

  • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024

  • Week van de AfvalHelden 2024

  • FuckUp Night Young NVRD

  • Regiobijeenkomst Noord

  • VANG Textielcongres 2024