Het Regiobestuur Zuid-Nederland heet alle NVRD-leden uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland van harte welkom op de eerste regiobijeenkomst in 2024.

We zijn deze keer te gast in Gelderland bij de Avri. De bijeenkomst staat in het teken van de visie op de toekomst van de Avri en de rol van het circulair ambachtscentrum daarin. Ook krijgen we een rondleiding. Een interessant inhoudelijk programma met uiteraard voldoende gelegenheid tot interactie en netwerken.

Strategisch Koersplan Avri
Op 15 februari jl. stemde het Algemeen Bestuur (AB) in met het Strategisch Koersplan 2024-2030. Avri beschrijft in dit plan de ambitie en opgaven, waarvoor het namens de gemeenten in Rivierenland aan de lat staat. De Avri wil zich verder ontwikkelen tot leverancier van hoogwaardige grondstoffen en inwoners daar goed in meenemen. Het Strategisch Koersplan is een plan op hoofdlijnen, waarin Avri verwoordt wat het de komende jaren tot stand kan brengen. Dit gaat Avri doen aan de hand van vijf strategie├źn. Op de regiobijeenkomst wordt een nadere toelichting gegeven.

Circulair ambachtscentrum Rivierenland
Een onderdeel van het Koersplan is een visie op de milieustraten en circulaire ambachtscentra. Op het huidige Grondstoffenpark maakt afval de transformatie naar grondstof. Zo worden bijvoorbeeld groen- , hout- en grondstromen opgewerkt tot biomassa en bouwstoffen. Maar er zijn plannen om nog veel meer te doen. Op de regiobijeenkomst wordt een tipje van de sluier opgelicht en gaat de Avri hierover met de aanwezigen in gesprek.

Een kijkje in de keuken
Uiteraard krijgen we ook een rondleiding op het unieke terrein van de Avri. Een plek waar al veel activiteiten plaatsvinden, maar waar ook voldoende ruimte is om de verdere toekomst vorm te geven.