Op de goedbezochte VANG-HHA bestuurdersbijeenkomst van vrijdag 24 mei spraken 90 wethouders én beleidsadviseurs afval- en grondstoffenbeleid over de uitdagingen van meer en betere recycling.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapte af en lichtte de nieuwe recycledoelstelling toe van het programma VANG-HHA. Ook bespraken zij de Europese en nationale ontwikkelingen die de inzameling van huishoudelijk afval beïnvloeden.

Vervolgens was het de beurt aan gemeente Someren om meer te vertellen over de ervaringen met de GRIP (Grondstoffen InleverPunt)-wagen. Bij deze ‘mobiele milieustraat’, die sinds een paar jaar door Blink-gemeenten in Zuidoost-Brabant rijdt, kunnen inwoners een boodschappentas met herbruikbaar afval inleveren. Op het drukste moment kwamen er in één uur 95 inwoners naar het GRIP.

Nadat gemeente Leudal had uitgelegd hoe de kwaliteit van het ingezamelde PMD beter is geworden via huis-aan-huisinzameling met zakken, was het woord aan Lansingerland. Daar zorgde de invoering van een gedifferentieerd tarief voor een enorme afname van het restafval, met ook nog eens een hoge kwaliteit van deelstromen. Tot slot gaf gemeente Amersfoort inzage in hun afvalpreventieplan, waarbij zij mensen bewuster maken over de hoeveelheid afval die we met elkaar produceren en hoe we dit kunnen voorkomen.

De diverse wethouders waren het eens over de gedeelde boodschap; dergelijke veranderingen kosten tijd en energie, maar de resultaten dragen bij om Nederland verder te helpen naar een Circulaire Economie.

Gelukkig hebben we de foto's nog

Meer evenementen

  • Jaarcongres 2024

  • Young NVRD op bezoek in Leeuwarden

  • VANG bestuurders-bijeenkomst 2024

  • Regio Zuid: Op bezoek bij Avri

  • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

  • StAA Jaarcongres 2024

  • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

  • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024