Op donderdag 25 januari vond het eerste PMD én OPK congres plaats in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst hebben verschillende sprekers vanuit de gehele keten presentaties gegeven die helpen om de kwaliteit/samenstelling van de inzameling te verbeteren. Dit leverde boeiende vragen en discussies op bij de 90 deelnemers.

Tijdens het congres deelden meerdere sprekers hun inzichten, het volgende kwam aan bod.

Handboeken PMD en OPK
Een belangrijk instrument voor gemeenten zijn de nieuwe handboeken voor PMD en OPK die tijdens het congres zijn gepresenteerd. De handboeken leren je meer over de afvalstroom in de gehele keten en ze geven inzicht in het verhogen van de kwaliteit en het voorkomen van vervuiling.

Lange adem, ambitie en commitment
Corina Hendriks van ROVA gaf een uitgebreide toelichting op het meten van de kwaliteit van de inzameling van PMD, met als kerngedachte: meten = weten. Ze illustreerde dit met een vergelijking met de voedselindustrie, waar kwaliteitscontroles onmisbaar zijn geworden. Mark Wanders van gemeente Arnhem vertelde over het verbeterproject dat in Arnhem is uitgevoerd. In samenwerking met PreZero, Nedvang en Lentekracht daalde de afkeur van PMD in mini containers naar 0%. Bij de vraag waar een gemeente moet beginnen, waren Mark en Corina het unaniem eens: ambitie en commitment van het bestuur.

Samenwerking in de keten
Ook Jan van der Ven van NedVang ondersteunt gemeenten om de kwaliteit van de inzameling te verbeteren. In 2023 hebben zij 60 gemeenten geholpen met een verbeterplan en zij zetten dit in 2024 voort. Mariëlle Alberde van PreZero maakte duidelijk wat de waarde is van oud papier en karton en deelde tips hoe gemeenten de kwaliteit van OPK kunnen behouden.

Maar wat hoort er nu in de bak?
Rob Versfeld van Milieu Centraal liet zien dat de burger hier veel vragen over heeft. Milieu Centraal heeft dagelijks 50 vragen over papier en 100 vragen over plastic. In een quiz bleek dit ook voor de aanwezige deelnemers lastig! Wat zijn nu de hersenkrakers waar zelfs de experts over vallen? Voor enkelzijdig geplastificeerd papier (papier), de spuitbus (rest) en composteerbaar plastic (rest) bleek het lastig zijn om te bepalen in welke bak dit thuishoort.

Sociale functie én moeilijke gesprekken
Yfke hoogland vertelde hoe Heerenveen de papierinzameling met vrijwilligers heeft afgeschaft en daar een alternatief voor heeft gevonden. Het startte met moeilijke gesprekken en een afbouwregeling voor de vrijwilligers maar eindigde met veel vrijwilligers die zich aanmeldde voor Schoon Belonen Heereveen en een stukje Heereveen schoonhouden. Ab Hoogesteger en Daan Vermeer lieten in hun duo-presentatie zien hoe Rotterdam de milieustraten naar de wijk brengt. Het succes van 120 edities is niet alleen terug te vinden in het aantal kilo’s afval maar ook in het belang van de sociale functie van een pop-up milieupark.

Beter recyclebaar
Wat kunnen producenten doen om minder en beter recyclebare verpakkingen op de markt te zetten? Karen van der Stadt van het KiDV vertelde aan de hand van de R-ladder welke mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld het vervangen van een harde plastic deksel voor een folie om het totaal aan kunststof te verminderen. Maar ook het toepassen van tariefdifferentiatie om het produceren van recyclebare verpakkingen te belonen.