Webinar: Beheer openbare ruimte en de wetenschap

Sinds enige tijd heeft de NVRD een partnerschap met stichting Managing Public Space (MPS). Tijd voor de leden van de NVRD om nader kennis te maken met MPS en samen te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Dagelijks beheer van de openbare ruimte en wetenschap; een kansrijke combinatie die we graag nader willen verkennen. In dit webinar gaan we aan de slag met de verbinding tussen beide werelden. Op welke wijze kan onderwijs en onderzoek helpen bij het oplossen van beheervraagstukken en de meerwaarde van dagelijks beheer versterken?

Sinds enige tijd heeft de NVRD een partnerschap met stichting Managing Public Space (MPS). Tijd voor de leden van de NVRD om nader kennis te maken met MPS en samen te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

De beheeropgave is groter dan ooit. Groter én complexer, want de openbare ruimte moet ook klaar gemaakt worden voor de toekomst. Klimaat, vergrijzing, de multiculturele samenleving en schaarse grondstoffen vragen om oplossingen die we nog nooit eerder ter hand hebben genomen. We zullen op een andere manier moeten werken met optimaal gebruik van bestaande en nieuwe kennis. Dit perspectief willen we graag samen met Stichting Managing Public Space onderzoeken. MPS wil graag aan de slag met de vraagstukken uit de praktijk en verneemt graag vanuit het werkveld wat er leeft.

Wat kun je verwachten van deze webinar?

  • Introductie MPS door Jan-Pieter Eelants (CROW/MPS)
  • Praktijkvoorbeeld; Danny Broers van de gemeente Leiden vertelt over het vraagstuk van belevingsgestuurd beheer dat samen met MPS is aangepakt.
  • Interactie: welke problemen/vragen spelen er momenteel in de beheerpraktijk van de NVRD-leden en hoe kunnen we verbinding maken met MPS?
  • Conclusies en afsluiting

Een dag voor de webinar delen we de Teams-link met alle deelnemers.