Werkbijeenkomst 1 - Benchmark Huishoudelijk Afval

In de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en best practices uitgewisseld.

De benchmark wordt ieder jaar georganiseerd en doorloopt de volgende 5 fasen:
Fase 1: Startbijeenkomst en data invullen
Fase 2: Eigen prestaties controleren
Fase 3: Vergelijken met anderen
Fase 4: Verbeterpunten formuleren
Fase 5: Slotbijeenkomst

Tijdens de eerste werkbijeenkomst bespreek je de gegevens en resultaten van jouw organisatie met collega-organisaties. Samen gaa je, met ondersteuning van ons, op zoek naar de oorzaken van de verschillen.

Ga voor meer informatie naar benchmarkafval.nl