Werkbijeenkomst 2 - Benchmark Huishoudelijk Afval

Tijdens de werkbijeenkomsten van de Benchmark Huishoudelijk Afval gaan deelnemers aan de slag met de eigen resultaten en worden inspirerende voorbeelden gedeeld.

In de Benchmark Huishoudelijk Afval van de NVRD vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen en best practices uitgewisseld.
De benchmark wordt ieder jaar georganiseerd en doorloopt de volgende 5 fasen:
Fase 1: Startbijeenkomst en data invullen
Fase 2: Eigen prestaties controleren
Fase 3: Vergelijken met anderen
Fase 4: Verbeterpunten formuleren
Fase 5: Slotbijeenkomst

In deze tweede werkbijeenkomst gaan de deelnemers verbeterpunten formuleren. Welke maatregelen kan je nemen om de afvalprestaties te verbeteren en de kosten te verlagen? Dit doe je samen met collega’s van andere gemeenten en inzamelbedrijven.

Ga voor meer informatie naar benchmarkafval.nl

Heb je vragen?
Neem dan contact op via info@benchmarkafval.nl