Young NVRD Denktank bij Impackt

Op 11 juli organiseert Young NVRD bij StartHUB VU een Denktank-sessie voor Impackt; een startup die zich bezighoudt met de inzameling van afvalstromen die nu vaak vervuild binnenkomen bij afvalinzamelaars.

Impackt stimuleert consumenten om lege verpakkingen, zoals shampooflessen, bij een aangesloten inzamelpunt in te leveren door middel van digitaal statiegeld. De gespaarde punten kan men binnen de app inruilen voor korting op nieuwe aankopen. Op termijn willen zij data verzamelen over welke stromen beter of minder goed gerecycled worden binnen hun systeem. De strategie van Impackt werkt al goed voor plastic verpakkingen. Nu wil men graag verbreden naar andere reststromen van consumenten.

De hoofdvraag waar zij graag met ons over brainstormen luidt:

Welke materiaalstromen afkomstig van consumenten kennen een effectieve of juist ineffectieve inzameling en scheiding, en in welke van deze stromen kan de invoering van digitaal 'statiegeld' significant bijdragen aan het verbeteren van de recyclingketen?

Aan ons als Young NVRD om onze kennis en ervaring in te zetten en mee te denken over de kansen en bedreigingen. Na de sessie sluiten we uiteraard gezellig af met een netwerkborrel. Denk je ook mee?