Op 2 maart vond de eerste Young NVRD-bijeenkomst van 2023 plaats. Deze keer waren we te gast bij HVC om te luisteren en kritisch mee te denken met hun uitdagingen richting een circulaire economie.

Young NVRD-bestuurslid Laure Heese Smit begon met een quiz over een aantal facts and figures van HVC. Uit de antwoorden werd gelijk duidelijk dat HVC een serieuze afvalspeler is in Nederland. De bedrijfspresentatie bevestigde dat de 1100 HVC-medewerkers echt met heel veel dingen bezig zijn. De Young NVRD’ers wisten al veel van afval, en waren dus juist geïnteresseerd in de uitvoering en gedachten achter andere activiteiten, zoals slibverwerking en aardwarmte.

Bij het onderwerp over afvalbeleid ontstond er discussie tussen de Young NVRD’ers over hét juiste afvalbeleid. Bekende overwegingen kwamen langs, maar uit een spontane poll bleek dat de meerderheid van de Young NVRD’ers voorstander is van één centraal landelijk afvalbeleid. Uiteraard met de nodige opties voor maatwerk. Deze discussie was gelijk een voorproefje op het geplande bezoek aan onze Vlaamse collega’s van Young Interafval. Hier wordt namelijk wel gewerkt met zo’n integraal beleid.

Na de presentatie volgde een rondleiding door de recent gepimpte gangen van de afvalenergiecentrale (AEC). De nieuwe afbeeldingen in de gangen gaven letterlijk kleur aan de circulaire verhalen van de rondleiding. Hoogtepunt was de rode luchtbrug, die fungeerde als filter om het kunstwerk op de gevel van de AEC een nieuwe dimensie te geven.

De dag werd afgesloten met een brainstormsessie, inmiddels een terugkomend onderdeel van Young NVRD-bijeenkomsten. De deelnemers presenteerden verschillende creatieve ideeën om HVC te helpen in de volgende stap naar een circulaire economie. Van innovatieve restafval-vergisters en afvaltentamens tot afvalstraat-wedstrijden. Het beste idee was uiteindelijk om een controversiële boodschap te publiceren: ‘HVC zet de oven uit’. Hiermee worden inwoners en gemeenten heel effectief betrokken in de spelende circulaire vraagstukken. Met genoeg ideeën om over te praten ging de sessie vloeiend over in de borrel en werd er uitgekeken naar het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 30 maart in Hart van Holland, Nijkerk.

 

Meer evenementen

  • Regio West op bezoek bij RSC Schiphol

  • StAA Jaarcongres 2024

  • Nationaal Gladheidbestrijdings-congres 2024

  • Gemeentelijk Grondstoffen-congres 2024

  • Week van de AfvalHelden 2024

  • FuckUp Night Young NVRD

  • Regiobijeenkomst Noord

  • VANG Textielcongres 2024