slider_afvalcoaches

Publiek belang

slider_straatreiniger

Verbindend

slider_werkomstandigheden

Deskundig

Bijeenkomsten

| Gelredôme

Vakdag

Op 4 maart 2020 organiseren NVRD en O&O Fonds GEO de tweede jaarlijkse Vakdag, bij het GelreDome te Arnhem. Een dag speciaal voor (en door!) de praktische uitvoerders van onze branche.

| Woonindustrie, Nieuwegein

Gemeentelijk Grondstoffencongres 2020

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020.

| Saver

Regiobijeenkomst Zuid op 9 april 2020

Graag nodigt het bestuur van de Regio Zuid-Nederland u uit voor een regiobijeenkomst op donderdag 9 april 2020. De bijeenkomst wordt gehouden bij Saver in Roosendaal. ‘Preventie, wat kun je als gemeente nu concreet doen?’

| Hart van Holland Nijkerk

Gladheidbestrijdingscongres 2020

Op 16 april 2020 organiseert de NVRD voor de 13e keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres, hét landelijke congres voor alle professionals betrokken bij gladheidbeheer op de Nederlandse (en Vlaamse) wegen. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en trends in gladheidbeheer en welke innovaties staan ons te wachten? Zeker is dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt in gladheidbeheer. Duurzaam gladheidbeheer is dan ook het centrale thema van het congres. Duurzaam in de zin van de toekomst van gladheidbeheer gezien de klimatologische ontwikkelingen en duurzaam in de zin van het beperken van de milieu-impact van gladheidbeheer. We hebben al een aantal inspirerende plenaire sprekers vastgelegd rondom de thema’s Innovatie & Duurzaamheid, Klimaat en Smart mobility.

| Natlab, Klokgebouw en Kazerne te Eindhoven

NVRD Jaarcongres 2020 'Innovatie - de rol van de overheid'

'Innovatie en de rol van de overheid', dat is het onderwerp van het NVRD Jaarcongres 2020. Innoveren en overheid noemt men niet vaak in één adem. En toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het innovatieproces. Denk aan het aanpassen van wet- en regelgeving, maar ook aan het financieren van onderzoek. En waar past dit thema beter, dan in design hoofdstad Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen een inspirerend programma.

Zoek hier de leden van de NVRD

Ledenzoek

Expertise