slider_afvalcoaches

Publiek belang

slider_straatreiniger

Verbindend

slider_werkomstandigheden

Deskundig

Agenda

| TNO New Babylon

Regiobijeenkomst Noord- en Zuid-Holland (Regio West)

Graag nodigt het bestuur van de regio Noord- en Zuid-Holland (West) u uit voor een regiobijeenkomst op woensdag 4 september De bijeenkomst wordt gehouden bij TNO New Babylon in Den Haag en zal in het teken staan van SMART Cities & SMART Afvalinzameling.

| Eureco Onderzoek

VANG-bijeenkomst 'Meer en beter GFT!'

| Utrecht

Informatiebijeenkomst nieuwe afspraken verpakkingen Utrecht

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. PKO is opgericht door het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als doel het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling.

| De Veerensmederij

Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma van de dag wordt rond deze thema’s en input van deelnemers samengesteld Meer informatie en aanmelden www.afvalconferentie.nl

| Van der Valk Hotel Zwolle

Informatiebijeenkomst nieuwe afspraken verpakkingen Zwolle

Op dit moment worden er binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) nieuwe afspraken uitgewerkt om de inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland te verbeteren. PKO is opgericht door het Afvalfonds Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als doel het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling.

Zoek hier de leden van de NVRD

Ledenzoek

Expertise