Mensen zijn van nature geneigd om eerder iets aan te nemen van experts en mensen die ze kennen, bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen.

Door lokale helden of een lokale autoriteit te betrekken kan de impact van een boodschap worden vergroot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lokale ondernemer, een imam of pastoor, een cultureel figuur of lokale buurtbewoner die zich inzet voor de omgeving. Van belang is hierbij wel dat de persoon door veel mensen in de wijk wordt herkend en er een positieve associatie is met deze persoon. Je kunt bijvoorbeeld samen met deze ambassadeurs in gesprek gaan met inwoners of de lokale helden zichtbaar maken op campagnemateriaal.

Tip!
Gebruik je de lokale held op je campagnemateriaal? Laat ze dan het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door ze af te beelden terwijl ze afval opruimen of een voorziening onderhouden.