Naast dat de milieustraat erg prettig is om je afval (lees: grondstoffen) kwijt te kunnen, is het ook een plek die kansen biedt op het gebied van het vergroten van de kennis en bewustwording bij inwoners.

Zeker als het gaat om thema’s als de circulaire economie, afvalpreventie, hergebruik, reparatie en afvalscheiding. Door inwoners concrete handvatten te geven, kunnen zij zelf bijdragen aan een beter milieu. De milieustraat biedt daarvoor de uitgelezen kans, want een uurtje op de milieustraat geeft vaak al een indrukwekkend beeld van wat en hoeveel we eigenlijk afdanken.

Zet communicatiemiddelen in

Vaak zijn milieustraten nog vooral functioneel ingericht, echter is een bezoek aan de milieustraat ook een communicatiekans. Een kans om bezoekers bewust te maken en te belonen. Dit kan op en rondom de milieustraat zijn, maar ook online, bijvoorbeeld op de pagina waarop de openingstijden staan weergegeven.

Laat bijvoorbeeld voorbeelden zien van wat er gemaakt wordt van de verschillende fracties die op de milieustraat worden ingeleverd. Dit laat bezoekers zien wat het resultaat is van het goed scheiden van afval. Staat er een kringloopcontainer op de milieustraat? Maak deze dan extra aantrekkelijk en laat deze extra opvallen door goede communicatie en beelden.

Richt een educatieruimte in

Hoe gaat het nu, waar lopen we tegenaan, waar liggen de kansen en wat kunnen inwoners zelf doen? In een educatieruimte op de milieustraat is het mogelijk om dit allemaal aan te stippen. Ook kan hier extra voorlichting worden gegeven over risico’s van de dode hoek en is het voor jongere bezoekers interessant om te zien wat de banen van de toekomst kunnen zijn. Maak de educatieruimte extra uitnodigend door een goede naam, zoals “Circulair lab” of “Experience center’” en het toevoegen van spelelementen. Inspireer door in de ruimte zo veel mogelijk tweedehands en hergebruikte materialen en items te gebruiken. Voorkom verder dat je belerend overkomt, stel vragen en focus op de positieve boodschap. Lukt het, net als bij Ecopark Groot-Ammers, om de educatieruimte uitzicht te geven op de milieustraat, laat dit dan zeker niet na.

Geef rondleidingen of organiseer een open dag

Rondleidingen of een open dag stimuleren inwoners om met een ander doel en een open blik naar de milieustraat te komen. Zoek ook de samenwerking met scholen, verwerkers en kringloopbedrijven in de omgeving en geef de medewerkers van de milieustraat hierbij een nadrukkelijke rol. Zij kunnen namelijk vertellen over hun ervaringen; wat zien zij zoal gebeuren?

Ook het combineren van een open dag voor inwoners en een open dag voor familie, vrienden en kennissen van medewerkers kan interessant zijn. Zo zorg je voor extra bereik en enthousiasme.

Instrueer en train de medewerkers

De weg naar meer preventie, reparatie en hergebruik vraagt soms ook andere vaardigheden van het personeel op de milieustraten. De milieustraatmedewerker wordt steeds meer een grondstoffencoach. Iemand die inwoners informeert, adviseert en ook motiveert. Instructies, trainingen en soms omscholing kunnen bijdragen aan de vaardigheden van de medewerkers. Hoe hoger de ambities, des te belangrijker het is om het juiste team samen te stellen.

Tip!
Betrek vroegtijdig het leer-werkbedrijf waarmee wordt samengewerkt en de afdeling sociaal domein van de gemeente.