Plaats bij de hotspots op zowel de container als de grond duidelijke informatie, zodat niet te missen is hoe inwoners zich horen te gedragen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Duidelijke kleuren, iconen en teksten op de containers, zodat direct duidelijk is wat waar in moet. Klik hier en kijk hoe gemeente Roosendaal dit doet.
  • Het spuiten van relevante informatie op de stoep, zoals de oproep om grof huishoudelijk afval naar de milieustraat te brengen, het adres en de reistijd naar de dichtstbijzijnde milieustraat, de openingstijden en contactinformatie. Klik hier en kijk hoe gemeente Maasgouw dit doet.
  • Informatieve stickers op of naast de containers. Wil je hiermee aan de slag? Bekijk dan ook de Inspiratiegids containerstickers.
  • Het plaatsen van informatiebordjes. Wil je daarmee echt de aandacht trekken? Gebruik dan gezichten van echte mensen. Door de persoon op het bordje naar de kernboodschap te laten kijken, leg je extra focus op het deel waarvan je wil dat inwoners het zien.

Op deze manieren worden inwoners op het moment dat ze met hun afval bij de container staan verleid om het juiste te doen. Een positieve boodschap en toon helpen om het gewenste resultaat te behalen en weestand te voorkomen. Het communiceren van een verbod kan als effect hebben dat inwoners juist dat gaan doen wat niet mag. Hierbij is ook vaak niet duidelijk wat er dan wél van de inwoners wordt verwacht. Kies je toch voor een strengere boodschap? Zorg dan wel dat je inwoners ook het juiste handelingsperspectief meegeeft.