Als we niet weten wat we moeten doen, zijn we geneigd te kijken naar wat anderen hebben gedaan. Dit geldt zowel voor positief als negatief gedrag.

Door te benadrukken hoeveel mensen het goede gedrag vertonen, worden inwoners gemotiveerd ook dit gedrag te vertonen. Denk bijvoorbeeld aan teksten als: “Vrijwel alle bewoners in deze wijk gooien hun afval netjes in de container” of “De meeste mensen in deze buurt gooien hun restafval in de container en zetten geen afval naast de container”. Om een dergelijke boodschap extra kracht bij te zetten helpt het om de boodschap specifiek en kwantitatief te maken, bijvoorbeeld door het benoemen van het percentage inwoners uit deze specifieke wijk of straat dat goed gedrag vertoond. Hoe meer het aansluit bij de situatie, hoe groter het effect. Dit kan inwoners tevens stimuleren om gezamenlijk hun best te doen om er 100% van te maken.