Een goed middel om tot betere afvalscheiding en minder bijplaatsingen te komen is het vergroten van het gevoel van eigenaarschap.

Wanneer duidelijk wordt dat anderen ‘eigenaar’ van de container zijn en zich om de container bekommeren, wordt gewenst gedrag gestimuleerd. Mogelijkheden om het gevoel van eigenaarschap te vergroten zijn onder andere:

  • Adoptie van containers door bewoners. Bewoners worden zo eigenaar van de inzamelcontainer. Zij krijgen bijvoorbeeld een pasje om naastliggend afval in de container te plaatsen en wanneer ze de gemeente bellen over bijgeplaatst afval, krijgt dit voorrang bij het ophalen. De adoptanten zorgen dat de container er fris en verzorgd uit blijft zien en kunnen worden gefaciliteerd met knijpers en zakken. Uit de interviews met gemeenten blijkt dat containeradoptie het meest succesvol is wanneer een aantal bewoners samen een container adopteert en zij onderling communiceren. Gaat iemand op vakantie, kan één van de andere bewoners even bijspringen. Zorg als gemeente dat je deze mensen betrokken houdt. Plaats bijvoorbeeld een plaatje of bordje bij de container, waarop duidelijk wordt dat deze container is geadopteerd door mensen uit de buurt en dat zij deze gezamenlijk schoon houden. Of ga een stap verder en laat de adoptanten de container zelf personaliseren.
  • Een school of klas een rol geven bij het onderhouden van een containerlocatie. Zij houden de locatie schoon en kenmerken de container(s) als ‘hun’ bak(ken). Belangrijk is dat omwonenden weten dat de leerlingen zich hier over hebben ontfermd. Dit kan bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt door een bord te plaatsen met de tekst: “Wij houden deze containerlocatie schoon, helpt u ook mee? Groeten van de leerlingen uit groep … van de …. school”. Eventueel aangevuld met passende kindertekeningen op of naast de containers.
  • Aan eigenaarschap kan ook een andere draai worden gegeven door de container te personaliseren. Laat inwoners bijvoorbeeld een naam verzinnen voor de container(s), passend bij de cultuur en/of de historie van de omgeving, en faciliteer in een bijpassend naambordje. Of pas containerkunst toe, waarbij de inwoners mee kunnen denken in het ontwerp.