Huishoudelijk textiel is een waardevolle afvalstroom. Met name de herdraagbare kleding is geld waard. Gemeenten worden daardoor steeds vaker geconfronteerd met illegale textielcontainers in de openbare ruimte, in winkels en op priv├ęterrein.

Veel gemeenten zijn daar niet blij mee.

  • Ten eerste omdat het onduidelijk is wat er met het illegaal ingezamelde textiel gebeurt. De kans is namelijk groot dat enkel het waardevolle herdraagbare deel van het ingezameld textiel wordt gebruikt. De rest wordt dan veelal gedumpt.
  • Ten tweede omdat textiel ook voor de gemeente waarde vertegenwoordigt. Wanneer er meer textiel in illegale textielcontainers verdwijnt, nemen de opbrengsten hieruit af en kan de afvalstoffenheffing hoger uitvallen.

Om deze problematiek van illegale textielcontainers effectief aan te pakken, hebben wij een stappenplan ontwikkeld dat helpt bij de handhaving hierop. Hierin staat beschreven welke stappen de gemeente moet nemen om een illegale textielcontainers te (mogen) verwijderen of door de overtreder te laten verwijderen. Ook zijn er diverse voorbeeldbrieven gemaakt die gemeenten kunnen inzetten. Het doel is om gemeenten te helpen om de illegale textielinzameling in de hand te kunnen houden en daarmee dumpingen te voorkomen en de hoogte van de afvalstoffenheffing te beperken.

Handleiding

Handhaving illegale textielcontainers