Wellicht heb je weleens gehoord van de ‘broken windows theory’ van Wilson & Kelling, 1982. Deze theorie stelt dat als je een gebroken raam niet repareert, al snel de volgende ramen zullen sneuvelen.

En datzelfde principe gaat op voor tal van andere zaken. Graffiti resulteert in meer graffiti en afval op straat resulteert in meer afval op straat. In 2008 bevestigden Keizer, Lindenberg & Steg deze theorie met eigen onderzoek. Het mooie is echter; het werkt ook de andere kant op. Een omgeving die er aantrekkelijk en verzorgd uitziet, stimuleert eerder positief gedrag.

Als we dit principe toepassen op de aanpak van bijplaatsingen ontstaan er kansen. Aanpassingen op locaties waar vaak sprake is van bijplaatsingen kan zorgen voor een ander gebruik en andere beleving. Voorbeelden van placemaking zijn o.a.:

  • Sport- of spel elementen plaatsen. Gedacht kan worden aan een speeltoestel voor kinderen of een buiten fitness apparaat.
  • Een grappig en/of mooi kunstobject, eventueel met een functie zoals de mogelijkheid om te klimmen en klauteren.
  • Plaats om de container(s) bijvoorbeeld mooie plantenbakken.
  • Community art-project, waarbij mensen uit de wijk inbreng leveren voor iets wat een totaal ‘kunstwerk’ wordt, bijvoorbeeld via foto’s of tekeningen. Een blinde muur leent zich hier goed voor.

Juist wanneer een hotspotlocatie bijvoorbeeld wat uit het zicht staat, kan deze strategie heel succesvol zijn. Hierbij is een belangrijke succesfactor om bewoners mee te laten beslissen in de aanpassingen. De hoofdvraag daarbij is: ‘Hoe maken we deze plek aantrekkelijker?’. Door goed naar inwoners te luisteren ontstaat er extra betrokkenheid en meer eigenaarschap. Ook is het van belang dat de aanpassingen goed onderhouden worden en er verzorg uit blijven zien. Bij bloembakken is het bijvoorbeeld van belang dat er geen dode plantjes in zitten en bij een speeltoestel dat het geregeld wordt schoongemaakt. Hier kunnen ook betrokken inwoners een rol in vervullen. Bekijk voor meer inspiratie ook: