Door mensen het gevoel te geven dat er gehandhaafd wordt, kan het aantal bijplaatsingen worden gereduceerd.

Het gaat bij handhaven meer om de beleving (gevoel van pakkans), dan het daadwerkelijk handhaven. Als mensen het idee hebben dat ze betrapt kunnen worden en een boete kunnen krijgen, gaat daar een gedragsbeïnvloedende werking van uit. Het gevoel van handhaving kan getriggerd worden door onderstaande maatregelen.

  • Plak stickers op bijgeplaatst afval. Op zo’n sticker kan een tekst staan als “In behandeling bij stadstoezicht, verkeerd aangeboden” of “U riskeert een boete van €150,-“.
  • Controleer zichtbaar voor bewoners de vuilniszakken die zijn bijgeplaatst.
  • Laat een handhaver dan wel de wijkagent preventief langs deuren gaan om in gesprek te gaan over bijplaatsingen en de regels omtrent het aanbieden van afval. De preventieve werking hiervan kan extra worden versterkt wanneer bewoners deze handhavers daarna ook weer op straat zien.
  • Plaats een bord bij de afvalcontainer met een afbeelding van ‘neutraal’ kijkende ogen. Dit geeft mensen onbewust het gevoel dat ze gezien worden.
  • Communiceer op locatie of via sociale media over de hoogte van de boete, het aantal boetes en/of het moment waarop er extra gehandhaafd gaat worden. Haal communicatie op locatie wel weer weg wanneer handhaving weer wordt afgeschaald.

Een randvoorwaarde voor de succesvolle inzet van deze interventies is dat daadwerkelijk regelmatig handhavers worden waargenomen door mensen in de buurt. Wanneer er alleen wordt gecommuniceerd, maar men geen handhavers ziet verliest de communicatie haar waarde. Dit kan ook ten koste gaan van de geloofwaardigheid van andere communicatie. Bij handhaving is het noodzakelijk dat de acties periodiek worden herhaald. Er ontstaat namelijk veelal geen leereffect of nieuw gewoontegedrag.