Om het op de juiste wijze aanbieden van afval te stimuleren moet de basis op orde zijn. Dit heeft namelijk enorm veel invloed op gedrag.

Een schone omgeving stimuleert schoon gedrag. Wanneer de basis niet op orde is kan dit tevens het effect van gedragsinterventies tenietdoen. Onder ‘de basis op orde’ verstaan we:

De container

 • Zorg dat de klep goed functioneert
 • Verwijder voedselresten en andere vuiligheid
 • Maak de container schoon
 • Verwijder oude (informatie)stickers, bijvoorbeeld als informatie niet meer actueel is of stickers niet meer fris ogen of onleesbaar zijn
 • Verwijder lijmresten
 • Verwijder graffiti
 • Werk roest en beschadigingsplekken bij
 • Deuk deuken uit
 • Verf opnieuw indien de verflaag is afgebladderd

De omgeving van de container

 • Werk de groenvoorziening netjes bij
 • Verwijder onkruid
 • Leg tegelwerk recht en vervang vuile en beschadigde tegels

Communicatie

 • Wees consistent in je informatievoorziening
 • Zorg voor eenvoudig te interpreteren informatie, liefst visueel ondersteund
 • Plaats duidelijke informatiestickers op afvalcontainers, denk hierbij ook aan het geven van handelingsperspectief bij een storing van de container
 • Zorg dat communicatie in een duidelijk herkenbare stijl is opgemaakt
 • Plaats duidelijke informatie op de website en sociale media (eventueel in meerdere talen)
 • Breng via een campagne periodiek de regels over afval weer even onder de aandacht. Denk hierbij aan campagnemateriaal huis aan huis, in abri’s, op straat of bij ontmoetingsplekken.

Service

 • Maak gebruik van sensoren om tijdig te herkennen wanneer een container vol raakt of defect is, zodat tijdig actie kan worden ondernomen
 • Vergelijk de openingstijden van de milieustraat met andere locaties en probeer waar mogelijk openingstijden te verruimen
 • Onderzoek de mogelijkheden voor meerdere lokale kleine afvalbrengstations, zoals bijvoorbeeld een mini-kringloop.
 • Plaats tijdelijk open container, bijvoorbeeld bij nieuwbouwwijken of periodiek ten tijde van de voorjaarsschoonmaak
 • Onderzoek de mogelijkheden voor een ophaalservice of het uitlenen van vervoersmiddelen om afval naar de milieustraat te brengen
 • Zorg voor een goede bereikbaarheid via diverse kanalen, zoals telefoon, website en app
 • Is er een pasje nodig voor het gebruik van inzamelcontainers? Maak het dan eenvoudig om snel een nieuw pasje te krijgen wanneer deze kwijt of defect is

Bekijk ook de Handreiking voorkomen van bijplaatsingen voor meer tips om de basis op orde te brengen.