Als je iets voor iemand doet, krijgt de ander vaak een bijna onbedwingbare drang om iets terug te doen. Als iemand jou een verjaardagscadeau geeft, krijgt de ander dat ook van jou. Als je wordt uitgenodigd voor een feestje, nodig je diegene ook uit voor jouw feestje. Het voelt bijna als een verplichting.

Door inwoners in een bepaalde wijk iets nuttigs cadeau te doen vergroot je de kans dat ze iets terug doen, in dit geval het goed aanbieden van hun grofvuil. Zo deelde Gemeente Rotterdam bij de introductie van het gescheiden inzamelen van GFE handige bakjes uit voor op het aanrecht.

Bij de foot-in-the-door techniek vraag je inwoners om commitment af te geven voor het goed afdanken van hun afval. De basis van deze techniek ligt verscholen in; wie A zegt, moet ook B zeggen. Als we iets aangeven te doen, voelt het onprettig wanneer we dit vervolgens niet doen. De kans dat mensen na instemmen dus daadwerkelijk het gewenste gedrag laten zien, is aanzienlijk. Zo vroeg men inwoners in Rotterdam om een sticker op hun raam te plakken. Zelf ook eens proberen? Volg dan onderstaande stappen.

  1. Ga langs de deuren en ga in gesprek met de inwoners. Vraag hoe zij de buurt ervaren en hoe belangrijk het is dat de buurt schoon is. Waarom is een schone buurt prettig en wat kan beter? Werk geen script af, maar luister goed naar de input van de inwoner en haak daar ook op in. Ga vervolgens in gesprek over wat de inwoner zelf kan doen.
  2. Als duidelijk is dat de inwoner een schone buurt ook belangrijk vindt, vraag dan wat de inwoner zelf kan doen om de buurt schoon te houden. Vraag vervolgens om te helpen door een speciaal hiervoor ontwikkelde kleine sticker op of bij de voordeur te plakken. Bijvoorbeeld met de tekst “Ik ga voor een schone buurt”. Belangrijk hierbij is dat de inwoner zelf de sticker opplakt, daarmee wordt namelijk het commitment onderstreept.
  3. Vraag, nadat de inwoner de sticker heeft opgeplakt, of je zijn/haar naam op de lijst mag zetten. Ook hierdoor wordt de commitment extra versterkt.
  4. Plaats enkele dagen of weken na de gesprekken een bord of stickers op of bij de containers met daarop het verzoek aan inwoners om hun afval op de juiste manier aan te bieden. Zorg hierbij voor een duidelijke visuele link tussen het stickertje op de deur en deze boodschap. Doordat de inwoner de commitment is aangegaan met het plakken van de sticker, zal hij/zij zichzelf eerder zien als een ‘schoon’ persoon en daar dus ook naar gaan handelen. Voor goede resultaten is het van belang dat inwoners verbinding voelen met elkaar en de wijk. Is dit onvoldoende het geval, probeer dan eerst de sociale cohesie te verbeteren.