Slider7

Jaarverslagen

De NVRD is een actieve vereniging die veel activiteiten onderneemt op het gebied van beleidsbeinvloeding, kennisontwikkeling, kennisdeling, netwerken, professionalisering van de branche en communicatie. Ieder jaar presenteert de vereniging een jaarverslag waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten in dat jaar en waarin financiele verantwoording wordt afgelegd.