Er is groen licht voor een landelijke campagne vanuit het Rijk over zwerfafval. De campagne is gericht op participatie. Het gaat om de laatste (belangrijke) resten zwerfafval, naast alle andere maatregelen die al zijn genomen en nog in ontwikkeling zijn.  

Samenwerking op het gebied van zwerfafvalcommunicatie maakt de schoon-boodschap sterker. De communicatie over zwerfafval krijgt daarmee ook de landelijke prioriteit die het verdient. Om de verwachtingen goed te schetsen: er wordt gewerkt met een beperkt budget. Dit vraagt om creatief te zijn met middelen en goed samen te werken voor maximaal bereik van de campagne.

Meld je aan Rijkswaterstaat organiseert bijeenkomsgten voor de deelnemers van het platform 'Schouders onder Schoon', klik hier voor het aanmeldformulier