Op de valreep van dit jaar ontvangen 19 gemeenten subsidie voor het opzetten van of verder uitwerken van circulaire ambachtscentrum. Een circulair ambachtscentrum is een soort hub die bijvoorbeeld een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar verbindt. Met een focus op producthergebruik wordt het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen hier voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken ook voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben daardoor een sociale functie.

30 nieuwe aanvragen
Nadat in 2019 al vijftien Nederlandse gemeenten subsidie kregen, in 2020 zelfs 44 gemeenten, werden er ook dit jaar 30 aanvragen ingediend. Dit waren vaak plannen in samenwerking met kringloopbedrijven, afvalinzamelaars en andere gemeenten. De aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, NVRD en Stichting Repair Café.

Landelijk dekkend netwerk
Uiteindelijk moet er een landelijk dekkend netwerk aan Circulaire Ambachtscentra ontstaan in Nederland. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg stimuleert daarmee verder het hergebruiken van waardevolle grondstoffen. Zo versnellen we de transitie naar een circulaire economie.

Inspirerende buurgemeenten
Dankzij de subsidie van 900.000 euro konden in 2021 weer 19 aanvragen worden gehonoreerd. Deze 19 plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. Bij 15 aanvragen gaat het om nieuwe plannen en bij 4 aanvragen gaat het om het verder ontwikkelen van ambachtscentra die al opgestart zijn. Hiermee krijgen de circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls. In totaal ondersteunt het ministerie nu 74 gemeenten, ofwel deze circulaire ambachtscentra bedienen op termijn 35 procent van de Nederlanders. Opvallend is dat veel aangrenzende gemeenten van al deelnemende gemeenten aanvragen indienden. De circulaire ambachtscentra verspreiden zich duidelijk als een olievlek over het land.

Icoonproject
Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra. Gemeenten kunnen zo streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen om de circulaire economie te bevorderen.Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.