De werkgroep Circulaire Minicontainers, bestaande uit NVRD-leden die deze containers willen inkopen, heeft in de afgelopen periode hard gewerkt aan de aanbestedingsstukken. Daarbij is nadrukkelijk de samenwerking binnen de keten gezocht. Leveranciers van minicontainers en recyclers van het materiaal waarvan deze containers worden gemaakt, zijn ook bij het project betrokken. Zodra de aanbestedingsstukken in concept gereed zijn, zal daarover opnieuw met de leveranciers en recyclers van gedachten worden gewisseld. De aanbestedingsstukken worden vervolgens voor alle NVRD leden beschikbaar gesteld. Ook leden die pas over een paar jaar circulaire minicontainers willen inkopen, kunnen daarvan gebruik maken. We hopen zo dat de circulaire minicontainer over een aantal jaar de gewoonste zaak is. Overigens is aansluiten bij de werkgroep circulaire minicontainers nog altijd mogelijk (email naar schuurmann@nvrd.nl).