NLTruckkartel is een claiminitiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN), transportverzekeraars TVM en het internationale advocatenkantoor Hausfeld. NLTruckkartel tracht de schade die transportondernemers hebben geleden als gevolg van het truckkartel te verhalen op de truckfabrikanten. Inmiddels hebben ruim 1.400 ondernemingen en (semi-)overheden, waaronder 49 NVRD leden, zich aangemeld bij NLTruckkartel om hun schade op die manier te verhalen. Samen hebben deze NVRD leden gedurende de 14 jaar dat het truckkartel in stand werd gehouden ongeveer 1875 trucks gekocht. Om de NVRD leden daadwerkelijk te kunnen vertegenwoordigen en helpen moeten zij nu, voor zover dat nog niet is gebeurd, een overeenkomst aangaan met NLTruckkartel en zoveel mogelijk informatie bij NLTruckkartel aanleveren. Vervolgens schakelt NLTruckkartel een economisch expert in om de schade voor de NVRD cliënten te berekenen en kan zij de procedure namens hen starten.

Overigens zijn de eerste positieve resultaten in het truckkartel dossier behaald. Drie Duitse rechtbanken hebben in een door Hausfeld gestarte procedure bepaald dat de truckfabrikanten aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van het truckkartel. Over de omvang van de schade hebben de rechtbanken nog geen uitspraak gedaan.

NVRD leden die zich nog niet hebben geregistreerd voor claimactie tegen het truckkartel kunnen dat nog steeds doen. Voor meer inhoudelijke informatie over het NLTruckkartel verwijzen we u naar de website www.nltruckkartel.nl. U kunt ook terecht bij de backoffice van het NLTruckkartel, 0800 – 878 25 52 of info@nltruckkartel.nl