Voor projecten op het gebied van grond, weg en waterbouw is 17,5 miljoen euro beschikbaar. Een bedrag van 22,5 miljoen euro is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. En er is 40 miljoen euro beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het midden- en kleinbedrijf.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen behalve bedrijven ook decentrale overheden op om projecten aan te dragen om de circulaire economie een stap dichterbij te brengen en bijdrage te leveren aan de CO₂-reductieopgave.

SubsidieOm te voldoen aan de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak aangespannen door Urgenda, stelt het ministerie van Economisch zaken ook nog 28 miljoen euro beschikbaar voor klimaatinvesteringen. Op 1 augustus wordt hiervoor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie geopend.

De subsidie is bedoeld voor bewezen technieken op het gebied van elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken. Onder de subsidie vallen ook maatregelen voor recycling of hergebruik van afval. Per aanvraag kan minimaal 125.000 euro en maximaal 3 miljoen euro subsidie worden ontvangen. Voorwaarde is dat de terugverdientijd van de investeringen langer is dan 5 jaar.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl