Bedrijven die producten met glazen verpakkingen produceren en op de Nederlandse markt brengen, zijn verplicht om 90% van deze verpakkingen te recyclen. Het Afvalfonds voert deze wettelijke verplichting namens de producenten uit.

De ILT volgt de recyclingpercentages nauwgezet en gaf het Afvalfonds al diverse waarschuwingen. Het Afvalfonds kreeg verder de opdracht een actieplan op te stellen om meer glas te recyclen.  Omdat het recyclingpercentage toenam en er plannen zijn gemaakt meer glas in te zamelen, ging de ILT niet eerder over tot dwingende maatregelen. Na de uitspraak van de Raad van State, naar aanleiding van een handhavingsverzoek, heeft de ILT dit besluit heroverwogen. De uitkomst is dat de ILT nu een last onder dwangsom oplegt.

Bron: www.ilent.nl