De VANG-doelstelling om de hoeveelheid restafval terug te dringen, is gemeenten welbekend. Om dit te bereiken is voornamelijk ingezet op het verbeteren van de gescheiden inzameling. Maar om restafval te verminderen kan ook gekeken worden naar het reduceren van de totale hoeveelheid afval.

Waar de hoeveelheid restafval in de afgelopen jaren is gedaald, blijft de totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner nagenoeg gelijk. Om gemeenten hierin verder te helpen, wordt er nu vanuit VANG-HHA een koplopergroep 'Afval Preventie' opgezet. Deze koplopergroep is bedoeld voor gemeenten die actief aan de slag zijn óf gaan met afvalpreventie. Het is de bedoeling om met deze groep het onderwerp meer handen en voeten te geven zodat het voor alle gemeenten makkelijker wordt aan afvalpreventie te werken. Heeft u interesse om deel te nemen aan de koplopergroep? Mail dan naar madelon.de.leeuw@rws.nl en meld u aan! Vermeld daarbij uw naam, functie, gemeente, emailadres en korte toelichting over wat u hoopt te halen uit de koplopergroep en met welke onderwerpen u aan de slag wilt gaan. Aanmelden kan tot dinsdag 1 maart.