Veel gemeenten willen aan de slag met afvalpreventie, maar vragen zich af: hoe pak ik dit aan? En hoe ver reikt mijn invloed als ik inwoners wil helpen minder afval te produceren? Om die vragen te beantwoorden, is er nu de Menukaart Afvalpreventie vanuit VANG Huishoudelijk afval.

In de Menukaart staan manieren waarop je als gemeente inwoners kan helpen minder nieuwe spullen te kopen en spullen langer te gebruiken. Dit kan door de gelegenheid, persoonlijke capaciteit en de motivatie van inwoners te verbeteren. Zorg dat je je stad of dorp zo inricht dat afvalpreventie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Zorg dat je inwoners de juiste vaardigheden hebben en communiceer over afvalpreventie op een manier die aansluit bij je doelgroep. Dit wordt toegelicht aan de hand van verschillende thema’s. Voorbeelden zijn delen en lenen, tweedehands kopen, repareren, en meer. Per thema wordt ingegaan op welke gedragsinformatie nu bekend is over dit thema en welke activiteiten je als gemeente kan ondernemen.