Nederland heeft als doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Belangrijk daarbij is dat inwoners hun afval zo goed mogelijk scheiden, zodat dit weer als grondstof kan worden gebruikt. Zo minimaliseren we het verlies van grondstoffen via het restafval. Om hier een volgende stap in te zetten kiezen steeds meer gemeenten daarom voor het werken met gedifferentieerde tarieven, oftewel diftar. Het principe van deze financiële prikkel is eenvoudig: wanneer je als huishouden je afval goed scheidt en/of voorkomt en zodoende minder restafval overhoudt, betaal je een lagere afvalstoffenheffing.

Om gemeenten op weg te helpen bij het besluiten over en invoeren van diftar is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer Diftar ontwikkeld. In deze Wegwijzer vind je informatie over het inzetten van diftar als beleidsstrategie. Wat is diftar precies? Welke vormen zijn er? En hoe zit het met de neveneffecten?De Wegwijzer Diftar is de derde in een reeks Wegwijzers die VANG-Huishoudelijk Afval publiceert. De Wegwijzers bieden een snelle introductie in het thema met verwijzingen naar de meest relevante documenten. Ga voor alle Wegwijzers naar onze VANG-pagina. Heb je na het lezen van deze Wegwijzer nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de VANG-adviseurs.