GFT is in (bijna) alle gemeenten nog de grootste fractie in het huishoudelijk restafval. Gemiddeld gooien we nog zo’n 45 kilo GFT per inwoner per jaar in het restafval in plaats van in de groene container. Door het beter scheiden van GFT worden niet alleen belangrijke voedingsstoffen voor de bodem behouden, ook wordt CO2 uitstoot bespaard door het vergisten en composteren van gescheiden GFT. Naast het forse scheidingspotentieel van GFT wordt ook de kwaliteit van het gescheiden ingezameld GFT een steeds belangrijker aandachtspunt.

Om gemeenten op weg te helpen bij het meer én beter scheiden van hun GFT is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer GFT ontwikkeld. Hierin vind je een aantal belangrijke aanknopingspunten om aan de slag te gaan met GFT. Naast algemene informatie over nut en noodzaak van GFT-scheiding, vind je een aantal links naar handige handreikingen, een stappenplan om tot betere kwaliteit te komen én inspirerende voorbeelden van andere gemeenten. Heb je na het lezen van deze Wegwijzer nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de VANG-adviseurs. De Wegwijzer GFT is de eerste in een reeks Wegwijzers die VANG-Huishoudelijk Afval publiceert. De Wegwijzers bieden een snelle introductie in het thema met verwijzingen naar de meest relevante documenten. Op dinsdag 1 november staat de VANG-Webinar Kwaliteitsbeoordeling ingezameld gft-afval op de agenda. Aanmelden kan nog tot aanstaande maandag.