Het huishoudelijk afval bestaat voor een aanzienlijk deel (ca. 30%) uit grof afval. Dit betekent dat goed scheiden van grof afval in belangrijke mate bijdraagt aan de milieudoelstellingen van een gemeente. Hoewel grof afval over het algemeen al vrij goed wordt gescheiden, is er door veel gemeenten ook nog veel winst te boeken op dit terrein.

Om gemeenten op weg te helpen bij het meer én beter gescheiden inzamelen en recyclen van Grof Huishoudelijk Afval is door VANG een Wegwijzer Grof Huishoudelijk Afval ontwikkeld.

In de wegwijzer is te lezen welke mogelijkheden er zijn voor verbetering, hoe je dat aan kan pakken en hoe je kan achterhalen wat de stand van zaken is in jouw gemeente.