Plastic en metalen moeten verplicht gescheiden worden ingezameld op basis van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Veel gemeenten zamelen al PMD in, toch zien we nog veel kansen om de inzameling en recycling te verbeteren. Dat is goed voor de circulaire economie, maar ook voor gemeenten zelf.

Om gemeenten op weg te helpen bij meer én betere gescheiden inzameling en recycling van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer PMD ontwikkeld. Hierin vind je belangrijke informatie om aan de slag te gaan met PMD. Naast algemene informatie over bijvoorbeeld het belang van kwaliteit, vind je hier ook hoe je inzicht krijgt in hoe jouw gemeente het doet ten opzichte van andere gemeenten en welke mogelijkheden er zijn voor verbetering. De Wegwijzer PMD is de vierde in een reeks Wegwijzers die VANG-Huishoudelijk Afval publiceert. De Wegwijzers bieden een snelle introductie in het thema met verwijzingen naar de meest relevante documenten. Ga voor alle Wegwijzers naar onze VANG-pagina.