De milieudruk van textiel is enorm groot. De textielindustrie is wereldwijd verantwoordelijk voor 10% van de totale CO2 uitstoot, en bij de productie ervan wordt heel veel water gebruikt. Hiermee is de impact van de textielindustrie naar schatting groter dan die van de lucht- en scheepvaart samen. Dat vraagt om actie.

Om gemeenten op weg te helpen bij het meer én beter scheiden van hun textiel is door VANG-Huishoudelijk Afval een Wegwijzer Textiel ontwikkeld. Hierin vind je een aantal belangrijke aanknopingspunten om aan de slag te gaan met textiel. Naast algemene informatie over nut en noodzaak, vind je hier een verwijzing naar het handboek: "Regie op de textielketen" en enkele inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Heb je na het lezen van deze Wegwijzer nog vragen, neem dan gerust contact op met een van de VANG-adviseurs. De Wegwijzer Textiel is de tweede in een reeks Wegwijzers die VANG-Huishoudelijk Afval publiceert. De Wegwijzers bieden een snelle introductie in het thema met verwijzingen naar de meest relevante documenten. Ga voor alle Wegwijzers naar onze VANG-pagina.