Met deze aanbesteding en verlenging ligt de sortering van een groot deel van het Nederlandse aanbod van PMD/PBD voor de komende jaren vast. Onderdeel van de aanbesteding was dat voor perceel oost (ROVA, Circulus-Berkel, AVU, AREA Reiniging, GAD) een nieuwe sorteerinstallatie in Zwolle gebouwd gaat worden. Hierdoor wordt er door publieke en private partijen samen gezorgd voor voldoende sorteercapaciteit in Nederland waarbij het sorteerproces goed kan worden afgesteld op het Nederlandse afval en we minder afhankelijk worden van de beschikbare capaciteit in Duitsland. Ook in Limburg zal onderzocht worden of er de komende jaren in verwerkingscapaciteit geïnvesteerd gaat worden.