De werkgroep circulaire minicontainer kwam eind 2016 voor het eerst bij elkaar. Inkoopervaringen werden uitgewisseld en de ingrediënten voor de definitie ‘circulaire minicontainer’ werden gezamenlijk bepaald. Hierin kwamen zaken als een lange levensduur en gebruik van virgin materialen uitgebreid aan bod. Een schriftelijke marktconsultatie en twee marktdagen later werd er steeds meer duidelijk over de (on)mogelijkheden van de circulaire minicontainer, zodat een programma van eisen opgesteld kon worden dat binnen de grenzen van de mogelijkheden op de markt zo ambitieus mogelijk is.