De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft gezien de actualiteit rondom lachgascilinders een aangepaste interpretatie van de ADR opgesteld voor alle (semi)overheidsdiensten en openbare diensten die zich bezighouden met de openbare ruimte.

Dit is als gevolg van de eerdere uitspraak van het kabinet dat de leden van de NVRD met een rol in het opruimen van zwerfafval, wel degelijk afgedankte lachgascilinders uit de openbare ruimte mogen opruimen en afvoeren. De ILT trekt met dit bericht de bestaande werkinstructie uit 2019 in en doet suggesties inzake een veilig vervoer van gevonden lachgascilinders.

Lachgascilinders zijn sinds januari 2023 een groot probleem voor de afvalsector, aangezien lachgas voor recreatief gebruik nu valt onder de Opiumwet. De statiegeld systematiek van verkopers is hiermee komen te vervallen, en gebruikers nemen nu wegwerpcilinders af vanuit het buitenland. Omdat niet voorzien is in een inzamelmogelijkheid, vinden we deze cilinders in groten getale terug in het zwerfafval en in (rest)afvalstromen. De gevolgen, risico’s en extra kosten daarvan zijn groot. Om die reden is de NVRD samen met de Vereniging Afvalbedrijven intensief in gesprek met de drie betrokken ministeries en Politie Nederland.