De grootste wijziging is de toevoeging van de nieuwe kunststoffracties: MPO, PET-trays en PS. Een gemeente is niet verplicht deze fracties uit te scheiden, maar het mag wel. Kijk voor een volledig overzicht van de wijzigingen op www.umpverpakkingen.nl. In WasteTool zijn de aanpassingen al doorgevoerd.

Het UMP blijft in ontwikkeling. Naar verwachting, verschijnt er na de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen een nieuwe versie voor 2019. We houden u, namens de beheercommissie UMP, hiervan uiteraard op de hoogte.