Dit zou een beperking betekenen van de huidige bestedingsruimte van gemeenten. Volgens de VNG en NVRD gaat dit te ver en werkt de huidige invulling van de regeling naar behoren. Een facultatieve aanvulling met de elementen uit het gemeenteprogramma zou volstaan. Bovendien moet een dergelijke aanpassing van de afspraken in het licht worden bezien van de gehele evaluatie van de raamovereenkomst. De gesprekken hierover lopen in ieder geval door tot en met maart 2019. We betreuren het dat besloten is de zwerfafvalvergoeding onder de huidige voorwaarden niet voort te zetten en Wastetool op slot te zetten.