De NVRD-expertgroep luiers brengt haar uitgangspunten voor een UPV voor luiers en incontinentiemateriaal naar buiten. Dit naar aanleiding van de aankondiging van staatssecretaris Vivianne Heijnen om onderzoek te doen naar een UPV voor luiers en incontinentiemateriaal.

Om een doorbraak te creëren in het sluiten van de luier- en incontinentiemateriaal keten heeft de staatssecretaris in de zomer van 2022 aangekondigd aan de slag te gaan met een UPV voor luiers en incontinentiemateriaal en is in 2023 een onderzoek hiernaar gestart.

Richting de definitieve afronding van het onderzoek heeft  onze expertgroep luiers – bestaande uit Metropoolregio Amsterdam, Meerlanden, Dar, Circulus, gemeente Assen, gemeente Tilburg en Omrin – acht uitgangspunten geformuleerd waar de UPV voor luiers en incontinentiemateriaal minimaal aan moet voldoen.

Nieuwschierig naar de 8 uitgangspunten? Lees het hier.

Naar verwachting wordt het onderzoek van het Ministerie van IenW naar een UPV voor luiers eind mei 2023 gepubliceerd.

Meer weten? Neem contact op met Vera Scherders van de NVRD.