Met het Actieplan Design for Recycling wil het Afvalfonds het aandeel goed recyclebare plastic verpakkingen eind 2025 naar minimaal 50 procent brengen. De NVRD werd gevraagd mee te denken en mee te praten.

Tekst: Pieter van der Brand

Aan de grote vergadertafel in het NVRD-kantoor in Arnhem tonen algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen en directeur Wendy de Wild van de NVRD een hoge mate van eensgezindheid. De bevindingen uit het onderzoek dat Wageningen Food & Biobased Research in 2021 in opdracht van de NVRD deed, zijn door het Afvalfonds omarmd. Niet dat de conclusie positief was. Volgens het onderzoek is slechts 27 procent van de plastic verpakkingen geschikt voor hoogwaardige recycling. Een lichtpunt is dat bij een aanvullende 29 procent de recyclebaarheid met simpele ingrepen in onder meer het ontwerp is te verhogen. Het Afvalfonds liet Partners for Innovation een verdiepend onderzoek doen naar hoe dit laaghangende fruit te plukken, in maart uitgemond in het Actieplan Design For Recycling met een tiental kansrijke verbetertrajecten. "Ik vind het gaaf dat het Afvalfonds dit onderzoek heeft overgenomen en deze uitdaging is aangegaan", vertelt De Wild. "We zitten samen in de keten, dus moeten we gezamenlijk proberen circulair zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Het onderzoek van Wageningen leert dat er bij een grote groep verpakkingen veel verbeterkansen zijn. In het publieke domein werken wij aan de inzameling en sortering van verpakkingen. Voor de NVRD-leden is het draagvlak bij inwoners cruciaal. Inwoners moeten weten welke volgende stap hun verpakkingen krijgen en hoe goed recyclebaar ze zijn. We weten dat dit een heel belangrijke motivator is om het goede gedrag te tonen."

Op haar beurt prijst Klein Lankhorst de NVRD dat ze via dit soort onderzoek geschikte mogelijkheden en oplossingen aanreikt. "We willen allemaal naar verpakkingen toe die terugkeren als verpakking en niet als bermpaaltjes. Als verpakkingssector hebben we daarom gezegd: laten we een vervolgonderzoek doen met een actieplan om het ontwerp van verpakkingen en daarmee de sorteerbaarheid en recyclebaarheid ervan te verbeteren. Ons doel in de Plastic Wijzer is dat alle verpakkingen in 2030 in elk geval recyclebaar zijn. Het streven is dat minimaal de helft eind 2025 hoogwaardig recyclebaar is. Het is goed voor het milieu en voor de economie, wanneer een verpakking weer een verpakking wordt. Het is waardevol daar samen met ketenpartners werk van te maken. Daarom hebben we de NVRD en bijvoorbeeld milieuorganisatie Recycling Netwerk in de klankbordgroep voor het actieplan uitgenodigd."

Lees verder in de juni-editie van ons Vakblad GRAM. De GRAM niet ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nieuws@nvrd.nl.