VrijwilligersDe afgelopen dagen hebben wij juridisch getoetst in hoeverre vrijwilligers die worden ingezet voor afvalinzameling zoals oud papier kunnen vallen onder de werkgeversverklaring. De informatie die wij kregen was dat tenzij vrijwilligers expliciet worden uitgezonderd, zij ook vallen onder de vitale beroepen. Dat leek geruststellend. Sinds gisteravond heeft de rijksoverheid echter vrijwilligers expliciet benoemd als zijnde NIET vallend onder de werkgeversverklaring. Dit betreuren wij zeer. Tegelijkertijd gaat de avondklok een uur later in. Wij hopen dat dit de problemen enigszins zal beperken.

Graag vernemen wij het van u als u verwacht hiermee toch problemen te krijgen bij de inzameling en geen alternatieven te hebben. Indien veel leden aantoonbaar in de problemen komen, dan nemen we dit op met het Rijk. Argumenten en voorbeelden vanuit de praktijk zijn daarbij behulpzaam! Ook horen we graag welke alternatieven er worden bedacht, of zijn afgevallen. Interessante voorbeelden delen we ook met alle leden. Uw ervaringen en zorgen vernemen we heel graag via post@nvrd.nl en meldpunt@nvrd.nl.

GladheidsbestrijdingTen behoeve van gladheidsbestrijding zijn er geen beperkingen om tussen 21.00 uur en 04.30 uur de straat op te gaan. Uiteraard dienen werknemers wel beide formulieren bij zich te dragen (zie boven).

Meldpunt@nvrd.nlWellicht ten overvloede wijzen we u op ons meldpunt corona – heel graag horen wij ervaringen, vragen of suggesties irt de gevolgen van covid19 voor uw bedrijfsvoering. Hiermee proberen we andere leden te informeren en belangen richting departement te behartigen.