Amsterdam heeft hiermee gekozen voor het systeem dat het meest past bij hun lokale omstandigheden, het huidige afvalscheidingsniveau en de gekozen doelstelling. Nederlandse gemeenten hebben als gemeenschappelijk doel om zo min mogelijk restafval te produceren en zo veel mogelijk grondstoffen zoals kunststof, gft en papier her te gebruiken tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van een circulaire economie. Omdat gemeenten verschillen, maken alle gemeenten keuzes aan de hand van lokale omstandigheden en resultaten voor een inzamelsysteem dat het beste bij hen past èn dat uit te leggen valt aan hun burgers. Keuzes die kunnen worden gemaakt zijn bijvoorbeeld bron- en/of nascheiding, wel of geen diftar en tussen de verschillende inzamelmethoden voor verschillende afvalstromen.

Links en achtergrond:Uitvoeringsplan Afval Amsterdam Agenda Duurzaam Amsterdam, maart 2015