De afgelopen weken heeft het (ontwerp)besluit, dat de afgifteplicht voor afgedankte electronica (AEEA) moet gaan regelen, ter consultatie voorgelegen. Met het instellen van de afgifteplicht wordt niet alleen een verbeterde naleving van de regels rond de inzameling en afgifte van AEEA aan gecertificeerde verwerkers beter geborgd, maar wordt de handhaving van die regels ook een stuk eenvoudiger.

Deze afgifteplicht heeft tot doel dat AEEA gegarandeerd op de juiste manier ingezameld en verwerkt wordt en er geen lekstromen ontstaan waardoor waardevolle grondstoffen verloren kunnen gaan. Schattingen van de hoeveelheid lekstromen die in het ‘grijze circuit’ terechtkomen lopen uiteen van 40.000 tot 110.000 ton. Volgens het UNU-onderzoek ‘The Dutch WEEE Flows 2018’ dat in 2020 is uitgevoerd bedraagt het aandeel niet-passend verwerkt circa 100.000 ton.

De NVRD heeft een zienswijze ingediend op de consultatie waarin zij aangeeft achter de invoering van een afgifteplicht voor AEEA te staan. Als randvoorwaarde is daarbij wel meegegeven dat deze afgifteplicht de mogelijkheden voor de (voorbereiding van) hergebruik en hoogwaardige recycling niet in de weg mag staan en dat dit via beleidsmaatregelen en wetgeving gewaarborgd moet worden. Via deze link zijn alle zienswijzen op de consultatie, waaronder die van de NVRD, na te lezen.