Eind augustus zat NVRD samen met Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) en Vereniging Herwinning Textiel (VHT) aan tafel bij Stichting UPV Textiel, de producentenorganisatie voor de UPV textiel. Doel van het overleg: de route bepalen richting een raamovereenkomst met Stichting UPV Textiel.

De stichting heeft aangegeven gebruik te willen maken van de huidige inzamelstructuur voor textiel. In de aankomende periode zal hierover intensief overlegd worden. Onderwerpen als de rolverdeling tussen gemeenten en producenten, monitoring en communicatie moeten in de raamovereenkomst een plek krijgen.

In het kader van de raamovereenkomst wordt in het najaar van 2023 een nulmeting gedaan: een onderzoek naar de huidige infrastructuur voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk textiel. Mocht je gemeente beschikken over sorteeranalyses van de vervuiling van textiel, dan zouden wij deze graag ontvangen. Hetzelfde geldt voor sorteeranalyses van het ongescheiden textiel dat zich in het restafval bevindt. Als de informatie afkomstig uit de sorteeranalyses deelbaar is, stuur deze dan naar mertens@nvrd.nl.