Het is belangrijk dat aangetoond kan worden door medewerkers en vrijwilligers (als ze na het ingaan van de avondklok aan het werk zijn in de buitenruimte of als ze van of naar hun werk reizen) dat ze tot deze cruciale beroepsgroep behoren. Daarom heeft de NVRD, vooruitlopend op het besluit van het kabinet, vandaag documenten verspreid onder haar leden waarmee dit aangetoond kan worden.

Vitale en maatschappelijke taakHet inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval evenals het beheer van openbare ruimte is aan het begin van de tweede lockdown net als eerder aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Dat geldt ook voor gladheidbestrijding. Hierbij houden werknemers in vitale beroepen ook recht op kinderopvang en opvang door de basisschool. Immers, als afval niet of beperkter wordt opgehaald, en de openbare ruimte niet of minder zou worden schoongehouden, heeft dat direct grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. 

Het werk van de leden van de NVRD gaat ook tijdens de lockdown ‘gewoon’ door. Uiteraard treffen onze leden de benodigde maatregelen om medewerkers te beschermen evenals bezoekers van bijvoorbeeld de milieustraten. Daarbij zijn de overheidsmaatregelen en het in het voorjaar opgestelde protocol uit de sector leidend.

Download hier het protocol