De NVRD wil in deze onzekere toekomst als gids voor haar leden fungeren. Dit gebeurt door het in kaart brengen van meerdere toekomstscenario’s over afval- en grondstoffenbeheer en het beheer van de openbare ruimte. Deze scenario’s voor het jaar 2050 kunnen de leden vervolgens gebruiken om hun eigen strategie toekomstproof vorm te geven.

Voor het project is een stuurgroep ingesteld die wordt begeleid door Bureau de Ruijter, een bureau gespecialiseerd in toekomstverkenningen en toekomstvisies. De ontwikkeling van de toekomstvisie is echter een zaak voor de gehele branche en we willen via deze webpagina iedereen informeren over de voortgang en alle leden ook uitnodigen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling. Het project loopt tot voorjaar 2018 met de presentatie van het resultaat op de ALV en het NVRD-jaarcongres.

Zelf ideeën aandragenMocht u zelf ideeën willen aandragen dan kan dit op toekomst@nvrd.nl Alle ideeën zijn welkom. Daarnaast is er een speciaal dossier samengesteld waar de laatste ontwikkelingen te volgen zijn: https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/rob/toekomst/toekomstverkenning